ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.ชัยนาท ติคตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตรแปรรูปกล้วย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

               วันที่  17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายขจร  วงศ์สวย  แรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายนฤดล  บรรดาศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะ หลักสูตรการแปรรูปกล้วย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ดำเนินการระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย.2562 (3 วัน) ทำให้แรงงานนอกระบบ มีรายได้และมีทักษะในการประกอบอาชีพ จำนวน 25 คน

 

 

**********************************