ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.ชัยนาท ติคตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

                วันที่  17 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. นายขจร  วงศ์สวย  แรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายนฤดล  บรรดาศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะ หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ดำเนินการระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย.2562 (3 วัน) ทำให้แรงงานนอกระบบ มีรายได้และมีทักษะในการประกอบอาชีพ จำนวน 20 คน

*******************************