ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จังหวัดพัทลุงตรวจเข้ม บูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและแย่งอาชีพคนไทย ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

                วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นางอมรวรรณ  ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยตำรวจตรวจคนเข้าเมือง/ตำรวจท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง บูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและแย่งอาชีพคนไทย ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบฯ ไม่พบแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและแย่งอาชีพคนไทย