ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

               นางชลอศรี บุญแก้วสุข แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน นางภัสสร  ธารศิริสิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน