ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการความร่วมมือนิคมอุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เพื่อบูรณาการความร่วมมือในระดับหน่วยปฏิบัติในการขับเคลื่อนโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

               วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการความร่วมมือนิคมอุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2562 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อบูรณาการความร่วมมือในระดับหน่วยปฏิบัติในการขับเคลื่อนโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติด มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 140 คน (12 จังหวัด นิคมอุตสาหกรรม) โดยมีนายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดการประชุม

 

 

*********************************************