ก.แรงงาน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่: 
03 กรกฎาคม 2019

           วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

 

----------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
3 กรกฎาคม 2562