ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

‘ปลัดแรงงาน’ ให้สัมภาษณ์ 'สำนักข่าวบลูมเบิร์ก'

วันที่: 
05 กรกฎาคม 2019
          วันนี้ (5 ก.ค. 62) เวลา 14.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ นางสาวณัฐณิชา ชูวิรัช จากสำนักข่าวบลูมเบิร์ก ประเด็น อุตสาหกรรมประมงในประเทศไทย ณ ห้องปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
5 กรกฎาคม 2562