ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

วันที่: 
08 กรกฎาคม 2019

          วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย  ชาวหนองเพียร – ภาพ/ข่าว

8 กรกฎาคม 2562