ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร. มาเลเซียร่วมกับฝ่ายกงสุลฯ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือหน่วยงานมาเลเซียในเมืองบินตูลูและมีรี รัฐซาราวัก พื่อเสริมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยตกทุกข์ ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ

               เมื่อวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2562 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย โดยนางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวซูไฮดา แวดาหะ ผู้ช่วยดำเนินการด้านการส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ ร่วมกับนางสาวกัลย์วนา เหมกมล ที่ปรึกษา (ฝ่ายกงสุล) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล เดินทางไปราชการที่เมืองบินตูลูและมีรี รัฐซาราวัก เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยตกทุกข์ ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญดังนี้

เยี่ยมคารวะ รอง ผบ.ตม. เมืองบินตูลู

 

เยี่ยมคารวะ รอง ผบ.ตม. เมืองมีรี

 

เยี่ยมคารวะ รอง ผบ.ตม. ประจำสถานกักกันเบอเกอนู

เยี่ยมคารวะ รอง ผอ. สำนักงานแรงงาน

สาขาเมืองมีรี รัฐซาราวัก

 

เยี่ยมสถานประกอบการและ

แรงงานไทย บริษัท lemongrass Reflexology

 
*****************************