นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี บันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ

วันที่: 
06 สิงหาคม 2019

      วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รองศาสตราจารย์นราพร  จันทร์โอชา ภริยา พร้อมด้วย หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คณะรัฐมนตรี และคู่สมรส เข้าบันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องส่ง สถานีโทรทัศน์ NBT

 

 

++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

สมภพ  ศีลบุตร - ภาพ

๖ สิงหาคม ๒๕๖๒