รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมงานฉลอง 54 ปี วันชาติสิงคโปร์ ประจำปี 2562

วันที่: 
08 สิงหาคม 2019

         เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 18.30 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เดินทางไปร่วมงานฉลอง 54 ปี วันชาติสิงค์โปร์ ณ แกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมี มร.เควิน ฉ็อก (Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลอง โดยวันชาติสิงคโปร์ตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันหลังจากสิงคโปร์ประกาศอิสรภาพจากมาเลเซียเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2508 ทำให้ประเทศสิงคโปร์ถือเอาวันที่ 9 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันชาติ

 

 

--------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ข้อมูล - ภาพ/
8 สิงหาคม 2562