ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ประชุม คกก. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วันที่: 
08 สิงหาคม 2019

           วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ จีระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการดำเนินการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 3, 4, 5 และศาลแรงงานภาค 9

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ/ข่าว

8 สิงหาคม 2562