ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ไปเยี่ยมพบปะและมอบสิ่งของให้กำลังใจรวมทั้งแนวทางการให้ความช่วยเหลือแรงงานประมงไทยที่ถูกนายจ้างลอยแพที่ประเทศโซมาเรีย

               วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ และนายคารม  คำพิทูรย์ นายอำเภอละหานทราย ไปเยี่ยมพบปะและมอบสิ่งของให้กำลังใจรวมทั้งแจ้งแนวทางการให้ความช่วยเหลือแรงงานประมงไทยที่ถูกนายจ้างลอยแพที่ประเทศโซมาเรีย ซึ่งปัจจุบันได้รับการช่วยเหลือกลับมาถึงบ้านที่ประเทศไทยโดยปลอดภัยแล้ว ๘ คน เป็นแรงงงานประมงที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ตำบลสำโรงใหม่ และตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย ในการนี้นายอำเภอละหานทรายได้แจ้งผ่านผู้สื่อข่าวขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้แรงงานในพื้นที่ที่จะไปทำงานต่างประเทศขอให้ไปทำงานโดยผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากเกิดเหตุในลักษณะนี้ทางราชการจะช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่และรวดเร็ว แต่หากไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ถูกต้องกับผู้จัดหางานเถื่อน จะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นการช่วยเหลือจากทางราชการจะทำได้ไม่เต็มที่