ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะไปทูลเกล้าถวายฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่: 
14 สิงหาคม 2019

          วันนี้ (13 ส.ค. 2562) เวลา 08.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะไปทูลเกล้าถวายฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

 

--------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
กองกลาง ข้อมูล - ภาพ/
13 สิงหาคม 2562