ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รมว.แรงงาน ต้อนรับ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและหารือข้อราชการ

วันที่: 
14 สิงหาคม 2019

          วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือข้อราชการในประเด็นประกันสังคมและการดูแลผู้ประกันตนในโรงพยาบาลเอกชนที่โรงพยาบาลเอกชนเข้าร่วมโครงการกับกระทรวงแรงงาน ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

-----------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
14 สิงหาคม 2562