ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รมว.แรงงาน ต้อนรับ ประธานองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ

วันที่: 
15 สิงหาคม 2019

           วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายเคียวอิ ยานากิซาวา (Mr. Kyoei Yanagisawa) ประธานองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้ารับตำแหน่งใหม่

 

 

           โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สนทนาร่วมกับ นายเคียวอิ ยานากิซาวา (Mr. Kyoei Yanagisawa) ประธานองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) และคณะ ในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การแนะนำโครงการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคของ IM Japan และขอบคุณในความร่วมมือของกระทรวงแรงงาน โครงการยุวทูต IM Japan และความร่วมมือกระทรวงแรงงานในการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวอีกด้วย โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

---------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
15 สิงหาคม 2562