ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

'ปลัดแรงงาน' ต้อนรับ ประธานองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ

วันที่: 
15 สิงหาคม 2019

        วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายเคียวอิ ยานากิซาวา (Mr. Kyoei Yanagisawa) ประธานองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ

 

 

        โอกาสนี้ นายเคียวอิ ยานากิซาวา (Mr. Kyoei Yanagisawa) ประธานองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) ได้ขอความร่วมมือให้กระทรวงแรงงานช่วยประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคของ IM Japan ให้เข้าถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมากขึ้น ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗ อาคารกระทรวงแรงงาน

---------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
15 สิงหาคม 2562