ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

'ผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงาน' สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

วันที่: 
16 สิงหาคม 2019

         วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณกระทรวงแรงงาน

 

 

------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
16 สิงหาคม 2562