ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

                วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้ร่วมกิจกรรม ซึ่งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และพสกนิกรชาวไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้  มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ  ๘๐ คน

              ๑. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงและทีมประเทศไทยจัดกิจกรรม ณ วัดพุทธธรรมาราม เขต นิวเทอริทอรีย์  ซึ่งประธานฝ่ายฆราวาสได้แก่ นางณัฏฐา สุนทราภา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ ณ เมืองฮ่องกง 
                   - เวลา ๐๙.๑๕ น.  ทำบุญตักบาตรถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ร่วมพิธีรับศีลและนั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล

                   - เวลา ๑๐.๓๐ น.พิธีถวายเครี่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี

                   - เวลา  ๑๑.๐๐ น.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

                   - เวลา ๑๑.๔๕ น. กิจกรรมจิดอาสาปลูกต้นสมุนไพรไทย

              ๒. ศูนย์คริสตจักรไทยพระพร เขตเกาลูน จัดงานตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณของแม่ อาทิ การเล่นละคร การรำลึกถึงคุณแม่ในพระคัมภีร์ และอื่นๆ  มีผู้ร่วมงานประมาณ ๑๐๐ คน

              ๓. กลุ่มรวมพลังเพื่อพ่อของแผ่นดิน ประกอบด้วยสมาคม  สหภาพ และกลุ่มชุมชนไทยในฮ่องกง  จัดงานตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงมอบหมายให้นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน  ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย ร้องเพลง ค่าน้ำนมและกิจกรรมแม่ลูกผูกพัน มีผู้ร่วมพิธีจำนวน ๑๑๐ คน