ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

‘ผู้ตรวจแรงงาน’ ร่วมแข่งขัน ‘กีฬาแรงงานต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7/2562’

วันที่: 
19 สิงหาคม 2019
          เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 62 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแรงงานต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7/2562 ของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยสหภาพแรงงาน 94 แห่ง มีผู้ใช้แรงงานเป็นสมาชิก 73,000 คน ส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และพระนครศรีอยุยา และ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมแข่งขันฟุตบอล ณ สนามกีฬา อบต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รวมถึงห่างไกลยาเสพติด 
          โดยมี ผู้ร่วมงานฯ ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล) ประธานสหภาพแรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออก สมาชิกสหภาพแรงงาน และหน.ผต.กสร (นายอนันต์ บวรเนาวรัตน์) ผอ.กองความปลอดภัยแรงงาน (นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส) ผชช.แรงงานสัมพันธ์ (นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต) ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 2 (นายชัยวัฒน์ อางคาสัย) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสายแรงงาน ร่วมด้วย ได้แก่ นายจรัส คุ้มไข่น้ำ นายสุเทพ อู่อ้น และนายทวีศักดิ์ ทักษิณ พร้อมเจ้าหน้าที่ สสค.ชลบุรี จำนวน 300 คน
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
19 สิงหาคม 2562