ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รมว.แรงงาน เยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการอีอีซี ผลิตกำลังแรงงานคุณภาพ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ

วันที่: 
19 สิงหาคม 2019

           วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น ๓ อาคาร กสท โทรคมนาคม เลขที่ ๗๒ ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานครโดยมี ดร.คณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
          สำหรับการเยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในครั้งนี้ รมว.แรงงาน ได้รับฟังประเด็นปัญหาจากเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณะผู้บริหาร ในเรื่องการขาดแคลนแรงงานระดับทักษะฝีมือ ซึ่งมีความต้องการกำลังคนเป็นจำนวนมาก โดยกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายผลิตกำลังแรงงานคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะอาชีพให้คนทุกช่วงวัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน รวมไปถึงการป้อนกำลังคนรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอีกด้วย

 

 

----------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
19 กรกฎาคม 2562