รมว.แรงงาน ต้อนรับ ประธานหอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

วันที่: 
20 สิงหาคม 2019

        วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายชินจิ นาคาโนะ (Mr. Shinji Nakano) ประธานหอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของหอการค้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งจะมีการรายงานผลการสำรวจทางธุรกิจของบริษัทผู้ประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ JCC และนำเสนอคำขอของบริษัทผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่มีต่อรัฐบาลไทยชุดใหม่
       โอกาสนี้ ประธานหอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ ได้นำเสนอรายงานผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่น คำขอของบริษัทผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่มีต่อรัฐบาลไทยชุดใหม่ ทั้งด้านการขับเคลื่อนนโยบายหลักอย่างต่อเนื่อง มาตรการทางเศรษฐกิจ และการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งได้หารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงาน การปรับปรุงการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นต้น ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

-------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
19 สิงหาคม 2562