ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย อบรมให้ความรู้สถานประกอบการในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมกิจกรรมโครงการ To be number one ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย

                 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 สรจ.ชร จัดอบรมให้ความรู้สถานประกอบการในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมกิจกรรมโครงการ To be number one สถานประกอบการ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขฯนางสุวาภรณ์ จิตพลีชีพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางรัชนก ปาคำวัง ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทเกรทฟู้ด จำกัด ในหารประชุมครั้งนี้มีตัวแทนสถานประกอบการ และพนักงานเข้าร่วม จำนวน 35 คน จากสถานประกอบกิจการ จำนวน 17 แห่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน