สำนักงานจังหวัดตาก ออกให้บริการโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ เพื่อออกหน่อยพบปะเยี่ยมประชาชนเพื่อรับฟังความเดือนร้อนและมอบทุนการศึกษาถุงยังชีพ และผ้าห่ม ให้กับประชาชน