นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีถวายสักการะและพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

               วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวสมาพร สว่างศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมพิธีถวายสักการะและพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดโดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ