ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

'ผู้ตรวจแรงงาน' ตรวจราชการ จ.นครปฐม

วันที่: 
23 สิงหาคม 2019

           วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจราชการรอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

 

 

----------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
23 สิงหาคม 2562