ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ขึ้นเหนือออกบูธฝึกอาชีพ รับสมัครงาน กิจกรรมสถานีประชาชนสัญจร จ.เชียงใหม่

วันที่: 
23 สิงหาคม 2019

          กระทรวงแรงงาน ร่วมออกบูธฝึกอาชีพ รับสมัครงาน บริการตัดผม ตรวจสุขภาพ ผ่าตัดต้อกระจก คลินิกแก้หนี้นอกระบบ การแสดงนิทรรศการภารกิจของหน่วยงาน เล่นเกมแจกของรางวัลมากมาย ในโครงการสถานีประชาชนสัญจร ครั้งที่ 2 ณ หอประชุม ม.ฟาร์อีสเทอร์น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มทักษะ ให้ประชาชนมีรายได้ มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต

          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสถานีประชาชนสัญจร ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิรุฬ  พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย 

            สำหรับโครงการสถานีประชาชนสัญจร เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีที่พึ่งในการร้องเรียน แจ้งเบาะแสปัญหาในแต่ละพื้นที่ และสามารถเข้าถึงหน่วยงานราชการ และหน่วยงานของรัฐได้สะดวก พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาและหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมีบริการสาธารณะต่าง ๆ อาทิ รับสมัครงาน ฝึกอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ ตรวจสุขภาพ, บริการตัดผม, ผ่าตัดต้อกระจก เป็นต้น โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นสื่อกลางในการนำเสนอปัญหาในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นตัวกลางในการแก้ปัญหาและหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ ภายในงานมีกิจกรรมการออกบูธต่าง ๆ เช่น การตรวจสุขภาพ, การให้ความรู้จากหน่วยงานราชการ, คลินิกแก้หนี้นอกระบบ พร้อมกิจกรรมแจกของที่ระลึก การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ และชมการแสดงพิเศษจากนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

 

-------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว

ชาญชัย ชาวหนองเพียร - ภาพ

23 สิงหาคม 2562