'ผู้ตรวจแรงงาน' ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จ.นครปฐม

วันที่: 
26 สิงหาคม 2019

          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อำเภอกำแพงแสน และอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสมศักดิ์ ชูสุข แกนนำอำเภอ กำแพงแสน และนางมณี สุรวัฒนาประเสริฐ แกนนำอำเภอบางเลน สรุปรายงานผลการดำเนินงานซึ่งผลการดำเนินงานโครงการฯสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาสาสมัครแรงงานและผู้เข้าร่วมโครงการให้สามารถนำมาสร้างเป็นอาชีพเสริมได้

 

 

-------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
26 สิงหาคม 2562