'รองปลัดแรงงาน' บันทึกเทปให้สัมภาษณ์สกู๊ปข่าว เรื่อง นโยบายการสนับสนุนกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบของกระทรวงแรงงาน จ.กำแพงเพชร

วันที่: 
28 สิงหาคม 2019

          เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน บันทึกเทปให้สัมภาษณ์เพื่อจัดทำสกู๊ปข่าวประเด็น นโยบายการสนับสนุนกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบของกระทรวงแรงงาน  โดยมี นางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานในพื้นที่ นายศุภวัฒน์ ทองสี ผู้นำและผู้ว่าจ้างกลุ่มเย็บผ้าบ้านลำมะโกรก และสมาชิกกลุ่ม ให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการกลุ่มอาชีพเย็บผ้าเลที่ ๒๕๐/๖๔ หมู่ที่ ๖ บ้านลำมะโกรก ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยสกู๊ปข่าวดังกล่าวจะนำไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๗HD ซึ่งวันเวลาในการออกอากาศจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 

--------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สป.รง./

ชนินทร  เพ็ชรทับ ข่าว - ภาพ/

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒