ก.แรงงาน ประชุม ‘คกก.จัดงานสถาปนา ครั้งที่ 2/62’

วันที่: 
28 สิงหาคม 2019
          วันนี้ (28 ส.ค. 62) เวลา 13.30 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณาติดตามความคืบหน้าการจัดกิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
28 สิงหาคม 2562