ก.แรงงาน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

วันที่: 
29 สิงหาคม 2019

          วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในกิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะสงฆ์จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ บริเวณด้านหน้าศาลาพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ /

สมภพ  ศีลบุตร - ภาพ /

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ /