ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประกาศเตือนคนไทยในฮ่องกง ด้รับรายงานว่าอาจมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/กิจกรรม

               ⚠️ประกาศเตือนคนไทยในฮ่องกง‼️  สถานะวันที่ 28 ส.ค. 62 เวลา 17.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้รับรายงานว่าอาจมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/กิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นในวันพุธที่ 28 และวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ดังนี้

               1. วันพุธที่ 28 ส.ค. 62

                   1.1 การเดินประท้วงโดยกลุ่มสายการบินที่เขต Hong Kong Island ระหว่างเวลา 16.00 - 19.00 น. จาก Edinburgh Place ย่าน Central ไปยังห้างสรรพสินค้า Pacific Place ย่าน Admiralty (สถานะการขออนุญาตประท้วง - ตำรวจฮ่องกงอนุญาตคำขอ)

                   1.2 การชุมนุมโดยกลุ่มสตรีฮ่องกงที่เขต Hong Kong Island ระหว่างเวลา 20.00 - 21.30 น. ที่ Chater Garden ย่าน Central (สถานะการขออนุญาตประท้วง - ตำรวจฮ่องกงอนุญาตคำขอ)

               2. วันศุกร์ที่ 30 ส.ค. 62

                   การชุมนุมประท้วงโดยกลุ่มนักสังคมสงเคราะห์ในฮ่องกง ที่เขต Hong Kong Island เริ่มเวลา 10.00 น. ณ บริเวณรอบ Wu Chung House ย่าน Wan Chai (สถานะการขออนุญาตประท้วง - ตำรวจฮ่องกงอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขออนุญาต)

                3. กิจกรรมให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับแก๊สน้ำตา ในวันศุกร์ที่ 30 ส.ค. 62 ระหว่างเวลา 19.45 - 22.00 น. ณ Chater Garden ย่าน Central (สถานะการขออนุญาตประท้วง - ตำรวจฮ่องกงอนุญาตคำขอ)

                ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้คนไทยในฮ่องกงและคนไทยที่จะเดินทางมาฮ่องกงในช่วงเวลาดังกล่าว โปรดหลีกเลี่ยงและระมัดระวังในการเดินทางมาในพื้นที่ชุมนุมประท้วงและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งเผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งทางรถยนต์และรถไฟใต้ดิน MTR  สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอความร่วมมือคนไทยที่อาศัยอยู่ในฮ่องกง และนักท่องเที่ยวไทยที่จะเดินทางมาฮ่องกง ลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลติดต่อหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ www.consular.go.th/main/th/register หรือทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thai-consulate.org.hk

                 ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถประสานสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (+852) 6821-1545 หรือ (+852) 6821-1546 และ Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (+66) 2-572-8442