ก.แรงงาน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์

วันที่: 
30 สิงหาคม 2019

            วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์ เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) เรื่องการสร้างหลักประกันทางสังคมให้แรงงานนอกระบบ ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

                                                                                                                                                                       DOWNLOAD IMAGES

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์