ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

'ผู้ตรวจแรงงาน' ตรวจราชการ จ.นนทบุรี

วันที่: 
30 สิงหาคม 2019

         วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจราชการรอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดนนทบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

 

------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
30 สิงหาคม 2562