'ผู้ตรวจแรงงาน' ตรวจราชการ จ.ปทุมธานี

วันที่: 
31 สิงหาคม 2019

         วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจราชการรอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดปทุมธานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีและลงพื้นที่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำปีงบปรมาณ 2562 ณ บ้านน้ำวน หมู่ 6 ตำบลบางเดื่ออำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีแกนนำตำบลบางเดื่อ สรุปรายงานผลการดำเนินงานซึ่งผลการดำเนินงานโครงการฯสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาสาสมัครแรงงานและผู้เข้าร่วมโครงการให้สามารถนำมาสร้างเป็นอาชีพเสริมได้

---------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
30 สิงหาคม 2562