‘รมว.แรงงาน’ ชมนิทรรศการ ‘อนาคตของงาน ประเทศญี่ปุ่น’

วันที่: 
31 สิงหาคม 2019
 
 
          หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุรเดช วลีอิธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน และ นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมนิทรรศการ เรื่อง อนาคตของงาน (Future of Work) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ Ehimeken Budokan เมืองมัตสึยามา ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นกิจกรรมคู่ขนานกับการประชุมรัฐมนตรีแรงงานและการจ้างงาน G20 ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์อำนวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมการบูรณาการมุ่งสู่สังคม 5.0 ตลอดจนการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดเอฮิเมะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
31 สิงหาคม 2562