‘รมว.แรงงาน’ ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ‘ประเทศญี่ปุ่น’

วันที่: 
01 กันยายน 2019
 
 
          หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุรเดช วลีอิธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน และ นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองจัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเอฮิเมะ และนายกเทศมนตรีเมืองมัตสึยามา ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 โดยในงานมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ของดีประจำเมือง อาทิ ผ้าขนหนู และส้ม ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีโอกาสพบปะหารือกับ Mr.Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) H.E.Muhammad Hanif Dhakiri รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผู้แทนจากสหรัฐอเมริกา และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะขยายความร่วมมือกับประเทศสมาชิก G20 ต่อไป
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
31 สิงหาคม 2562