ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

‘หัวหน้าผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ‘จังหวัดยโสธร’ ปี 62 รอบ 3

วันที่: 
03 กันยายน 2019
 
          เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 62 เวลา 10.00 น. นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้มาตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยเป็นประธานการประชุมแรงงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร จากการตรวจติดตามพบว่า โครงการฯ ทั้ง 16 โครงการ ได้มีการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยส่วนใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว ในส่วนที่ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการไม่เสร็จสิ้น ขอให้ดำเนินการเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ติดตามผลการมีงานทำ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ "การทำศิลปประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ บ้านดงยาง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย ซึ่งมีนายสมยศ คเวบุญ เป็นวิทยากรในโครงการฯ  และเดินทางไปตรวจดูสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งท่วมบริเวณที่นา และถนนทำให้รถไม่สามารถขับผ่านไปได้ พร้อมตรวจยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่และมอบน้ำดื่ม ณ บ้านทุ่งมน ม.7 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
3 กันยายน 2562