แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ณ หอประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี

                วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ณ หอประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี โดยมีนางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ซึ่งมีเด็กและเยาวชน จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้