สนร.ไทเป ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ แรงงานไทยอยู่อย่างไรให้ปลอดภัย

                เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 62 สนร.ไทเป ได้ร่วมกับกองตำรวจต่างด้าว สนง.ตรวจคนเข้าเมือง และกองแรงงานนครนิวไทเป เดินทางไปที่โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมถู่เฉิน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับแรงงานไทยรับทราบ ดังนี้
                          -รณรงค์เมาไม่ขับขี่ และบทลงโทษหากฝ่าฝืน
                          -โทษของยาเสพติด
                          -การป้องกันการถูกหลอกลวง เช่น ไม่มอบเอกสารสำคัญประจำตัวให้ผู้อื่น