สนร.ไทเป ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นราชกุศล

               เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 62 สนร.ไทเป ได้ร่วมกิจกรรม ซึ่งนำโดยนายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผอ.ใหญ่  สนง.การค้าฯ พาทีมข้าราชการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นราชกุศล โดยได้บริจาคของใช้ที่จำเป็น เช่น ผ้าอ้อม นมผง ของเล่นเด็ก ฯลฯ ให้กับ Child WelFare League Foundation ของไต้หวัน ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการหาเด็กที่สูญหาย ให้ความคุ้มครองเด็กที่ถูกทอดทิ้ง และให้คำปรึกษาในการเลี้ยงดูเด็ก เป็นต้น