สนร.ไทเป นำกรมการจัดหางาน และคณะ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในบริษัท Delta Electronic Inc. ในเขตเถาหยวน

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 62 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมคณะฯ และสนร.ไทเป เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่แรงงานไทยที่ทำงานบริษัท Delta Electronic Inc. ในเขตเถาหยวน