ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รมว.แรงงาน ร่วมบริจาคเงินผ่านรายการพิเศษ "ร่วมใจพี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ MCOT HD หมายเลข ๓๐

วันที่: 
18 กันยายน 2019

           วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๑.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมรับโทรศัพท์และบริจาคเงินร่วมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อร่วมสบทบทุนกับรัฐบาลนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "โพดุลและคาจิกิ" โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑, ๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ผ่านรายการพิเศษ "ร่วมใจพี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ MCOT HD หมายเลข ๓๐โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการรับมอบ เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "โพดุลและคาจิกิ" ผ่าน“กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี”บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี ๐๖๗ - ๐ - ๐๖๘๙๕ - ๐ ณ อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 

 

-----------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
17 กันยายน 2562