ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงานปลัด ก.แรงงาน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ตรวจราชการกระทรวง หลังมติ ครม. (๒๔ ก.ย. ๖๒) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

วันที่: 
25 กันยายน 2019

          วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายนิยม  สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ นายธวัช เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ณ ห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๘ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒