"ปลัดแรงงาน" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

วันที่: 
02 ตุลาคม 2019

          วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยภริยา นำคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้วย ณ สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 

 

          สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย การฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา การขัดล้าง ทาสี ทำความสะอาดและทาสีทางเดินริมแม่น้ำ เก็บขยะ กวาดใบไม้ ตั้งแต่บริเวณสวนสันติชัยปราการต่อเนื่องไปจนถึงเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

 

------------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ - ข่าว/

2 ตุลาคม 2562