รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์รายการคนหลังข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง ๑๖

วันที่: 
02 ตุลาคม 2019

           วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์รายการคนหลังข่าว ซึ่งดำเนินรายการโดย คุณณัชชาวีล์ วานิชย์สุรางค์ โดยออกอากาศสดเมื่อเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๒๕ น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง ๑๖ ณ อาคารทิปโก้ ชั้น ๕ ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

--------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร ภาพ/
2 ตุลาคม 2562