ก.แรงงาน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 33 ปีหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

วันที่: 
07 ตุลาคม 2019

         เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางรภัสสา พานิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสื่อสารองค์กร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน มอบกระเช้าเพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 33 ปี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ณ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ชั้นที่ 30 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา - ตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 

----------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภาพ - ข่าว/
7 ตุลาคม 2562