รมว.แรงงาน ให้โอวาทแก่คนงานก่อนเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่: 
07 ตุลาคม 2019

         วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่คนงานก่อนเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกคนเป็นอย่างยิ่งที่จะเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งกว่าจะถึงวันนี้ทุกคนต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือกหลายครั้ง ต้องฝึกฝนทั้งทักษะภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ซึ่งต้องขอชื่นชมเป็นอย่างมากในความพยายามฝึกฝนและความอดทนเพื่อที่จะมีวันนี้ของทุกคน จะเป็นสิ่งสำคัญในการไปทำงานและการใช้ชีวิต ณ สาธารณรัฐเกาหลี ตลอดระยะเวลา ๓ ปี
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้ฝากให้ทุกคนตั้งใจทำงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ปฏิบัติตามกฎหมายและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐเกาหลี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งของมึนเมา และการพนัน รู้จักเก็บออม และส่งเงินให้กับครอบครัวที่ประเทศไทย และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงาน โดยสิ่งใดที่ดีเป็นประโยชน์ ขอให้จดจำและนำกลับมาใช้ในประเทศไทย โดยเฉพาะการฝึกฝนภาษาเกาหลี ซึ่งเมื่อครบสัญญาจ้างและเดินทางกลับประเทศไทย สามารถช่วยให้หางานทำได้โดยง่าย รวมทั้งถ่ายทอดให้กับสมาชิกในครอบครัว หรือคนในชุมชน
        รมว.แรงงาน ยังได้เน้นย้ำว่า หากทุกคนนำไปปฏิบัติก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเอง ครอบครัวและชื่อเสียงของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลต่อแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานรุ่นต่อ ๆ ไปอีกด้วย

 

 

------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
7 ตุลาคม 2562