รองนายกฯ ประวิตร ให้การต้อนรับคณะ EJF หารือแก้ปัญหา IUU

วันที่: 
08 ตุลาคม 2019

        วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับนาย Steve Trent ผู้อำนวยการมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation: EJF) และคณะ ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความสำเร็จของการปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมประมงไทยที่ผ่านมา และการนำกฎบัตรความโปร่งใสในอุตสาหกรรมประมงของ EJF มาปฏิบัติ โดยมี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชั้น ๒ กระทรวงกลาโหม

 

 

  องค์กร Environmental Justice Foundation (EJF) เป็นองค์กร NGO ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการทำการประมง IUU และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกรรมาธิการยุโรปด้านประมงและทะเล (DG-MARE) โดย EJF ได้ติดตามการดำเนินงานและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา IUU และแรงงานในภาคประมง รวมถึงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา IUU ซึ่งรัฐบาลไทยได้ตอบสนองรับความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะจาก EJF ด้วยดี และได้ร่วมงานกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ เป็นการหารือร่วมกับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๗ และเป็นครั้งแรกภายหลังจากที่ไทยประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการประมง IUU จนได้รับการปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรป

 

++++++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / 

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ – ข้อมูล / 

สมภพ ศีลบุตร – ภาพ /

๘ ตุลาคม ๒๕๖๒