ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 62

วันที่: 
09 ตุลาคม 2019

          วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการจัดกิจกรรมกาชาดกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2562 การก่อสร้างร้านกาชาด และร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก

 

 

------------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ - ข่าว/

9 ตุลาคม 2562